„Covid Stop Depresji” program prowadzony przez Fundację Effatha Nowe Otwarcie.

Wprowadzenie

Od ponad dwóch lat nasza rzeczywistość jest przesiąknięta obawą o nasze zdrowie i życie spowodowane pandemią SARS-CoV-2. Na jej początku znaleźliśmy się w całkowicie nowej sytuacji wymuszającej potrzeby związane z uniknięciem zakażenia, koniecznością zmiany naszych codziennych nawyków, szybką adaptacją do przekształcanych warunków naszego życia. Późniejsze miesiące pandemii były związane z poczuciem niepewności, ciągle zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, a także wprowadzanymi ograniczeniami często połączonymi z izolacją społeczną i nierzadko sprzecznymi komunikatami w sferze mediów tradycyjnych i społecznościowych. Wielu Polaków doświadczyło i nadal doświadcza poczucia zagrożenia, obawy o zdrowie i życie nie tylko swoje, ale także najbliższych. Wielu spośród nas niestety dotknęła utrata pracy, możliwości zarobkowania, a niejednokrotnie śmierci naszych bliskich.

Photo by CDC on Unsplash

Powyższe negatywne wydarzenia życiowe mogą przyczyniać się do podwyższonego dystresu psychologicznego. Jego przejawami mogą być depresja i lęk. W sytuacji narastania zagrożenia epidemicznego i obostrzeń z nim związanych poziom dystresu może zwiększać się, a w sytuacji lepszej sytuacji epidemiologicznej zmniejszać się. Narastanie depresji i lęku może być przejściowe, jednakże u niektórych osób epidemia i jej następstwa osobiste, społeczne i ekonomiczne prowadzić mogą do chronicznego stresu, którego nasilenie przekracza zdolności jednostki do przystosowania i radzenia sobie, prowadząc do rozwinięcia i długotrwałego utrzymywania się objawów depresyjnych i lękowych o istotnym klinicznie nasileniu, wymagających profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i/lub psychologicznej. Depresja jest chorobą, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Z uwagi na duże rozpowszechnienie w populacji jest częstym źródłem cierpienia zarówno dla pacjenta, jak i jego najbliższych.
Opracowano na podstawie: Gambin M. i wsp. (2021), Objawy depresji i lęku wśród Polaków w trakcie epidemii COVID-19. Raport z badań podłużnych Raport_objawy_depresji_leku_IV_fale.pdf (uw.edu.pl)

Cel

Photo by engin akyurt on Unsplash
  1. Wzrost świadomości i wiedzy na temat depresji, która nasiliła się i występuje u coraz większej liczby osób związanych z pandemią COVID-19 .
  2. Nabycie umiejętności, które pomagają w radzeniu sobie z problemami jakie niesie choroba, w tym w szczególności z problemami, które związane są z COVID-19.
  3. Zrozumienie zagrożeń związanych z chorobą, w tym w szczególności problemu izolacji, lockdownu, samotności w okresie pandemii.
  4. Pobudzenie społeczeństwa (lokalnych społeczności) do przełamywania barier związanych z samotnością i izolacją, które miały miejsce w związku z COVID-19.
  5. Oswojenie się z nowymi technologiami, które służą utrzymywaniu kontaktu z bliskimi, otoczeniem, w szczególności w sytuacjach izolacji, lockdownu wprowadzonego w związku z COVID-19.

Skalowanie

W zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń z nią związanych oraz zapotrzebowania społecznego związanego z przedstawianymi treściami, Fundacja przewiduje  cykliczne spotkania poruszające powyższą tematykę w postaci prelekcji, rozmów i dyskusji w siedzibie Fundacji. Dla instytucji lub osób zainteresowanych tematem projektu przewidujemy także możliwość organizacji telespotkania.  

Zgłoszenia

Skontaktuj się z nami przez: