Program: Nie jesteś sam – ASD

Działanie: Warsztaty

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców  i opiekunów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka. Program warsztatów obejmuje podstawy teorii rozwojowych, zagadnienia związane z rozpoznawaniem symptomów spektrum autyzmu u dziecka, a także możliwe kierunki i sposoby wspierania jego rozwoju.

Cel: Warsztaty dają rodzicom i opiekunom narzędzia do budowania pozytywnych i prospołecznych zachowań u dzieci. Zachowania trudne jakie pojawią się u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera czy całościowymi zaburzeniami rozwoju, często są wtórne wobec trudności dziecka. Warsztaty pozwalają zrozumieć mechanizm powstawania oraz utrwalania się negatywnych wzorców zachowania i reagowania, a co za tym idzie pozwalają zmienić te wzorce. Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudność na poziomie rozpoznawania swoich potrzeb i emocji oraz na poziomie ich komunikowania. Często oczekują, że ich potrzeby będą realizowane natychmiast i w sposób, którego oczekują. Brak zrozumienia dlaczego ich potrzeby nie mogą zostać zrealizowane budzi autentyczną frustracje, która wtórnie prowadzi do zachowań takich jak: agresja, wymuszanie lub wycofanie i rezygnacja ze swoich potrzeb. Warsztat ma za zadanie wspierać kompetencje rodziców, którzy świadomie budują umiejętności emocjonalno-społeczne swoich dzieci.

Czas trwania warsztatów: 4 spotkań

Przebieg cyklu warsztatowego: 4 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Odbiorcy warsztatów: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

Obserwowanie i definiowanie zachowań pożądanych i niepożądanych.

Dlaczego mam „niegrzeczne” dziecko?

Co wpływa na utrwalanie się zachowań niepożądanych.

Moja sprawczość. Jak reakcje rodzica wpływają na reakcje i zachowania dziecka.

Czym są wzmocnienia a czym konsekwencje?

Jak wprowadzać i utrwalać zachowania pożądane.

Dlaczego karanie jest nieskuteczne?

Celem grupy jest uczenie się:

lepszego porozumiewania z dziećmi,

towarzyszenia dzieciom w ich problemach,

radzenia sobie z “trudnym” zachowaniem dzieci,

stawiania dzieciom granic,

pozytywnego wzmacniania dzieci,

rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,

negocjacji i mediacji,

rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.