Fundacja ma na celu pomoc osobom doświadczającym problemów w sferze psychiki.
Walczymy z wykluczeniem, stygmatyzacją, przełamujemy bariery i ograniczenia wynikające ze stereotypów chorób i zaburzeń psychicznych.

Fundacja Effatha Nowe Otwarcie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000913931

Statut fundacji