SYNTETYCZNY OPIS PROJEKTU

Projekt jest prowadzony przez Fundację Effatha Nowe Otwarcie przy współfinansowaniu przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

PROBLEM

Depresja jest chorobą, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Z uwagi na duże rozpowszechnienie w populacji jest częstym źródłem cierpienia zarówno dla pacjenta, jak i jego najbliższych. W ostatnich kilku latach narastające tempo zmian oraz niepewność jutra stanowią podstawę do wzrostu problemu medycznego jakim są różne zaburzenia psychiczne przebiegające z objawami depresyjnymi. Rzeczywistość pandemii powoduje, że oddalamy się jedni od drugich, co także może stanowić podstawę do rozwinięcia się zespołu depresyjnego. Jedną z metod leczenia mniej zaawansowanych klinicznie postaci depresji są grupy wsparcia.

Obecnie Polska jest państwem frontowym z uwagi na wojnę u naszych wschodnich sąsiadów. Dodatkowe poczucie zagrożenia, nieprzewidywalność wojennych działań powodują nasz lęk, który jest poważnym utrudnieniem w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Na pewno lepiej mierzyć się z nim razem.

CEL

Bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym depresją oraz lękiem, a także wsparcie osób z ich otoczenia.

METODY

Grupa wsparcia – Polega na spotkaniu osób połączonych wspólnym problemem i chęcią przezwyciężenia go. Daje możliwość do wymiany informacji, szukania wspólnych rozwiązań, zwalczania bezradności, poczucia rozpaczy wobec choroby, odzyskiwania nadziei, własnej wartości, dzielenia się doświadczeniami, wzrostu świadomości na temat chorób i potrzeb związanych z opieką nad chorującymi na nie, służy do przyjmowania i dzielenia się wsparciem. Spotkania grupy są zaplanowane na dwa razy w miesiącu, po dwie godziny lekcyjne i moderowane przez psychologa i/lub psychoterapeutę lub/i osobę posiadające kwalifikacje do prowadzenie grup wsparcia

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Grupy wsparcia realizowane będą w siedzibie Fundacji ul. M. Kopernika 25/3, 39-400 Tarnobrzeg

GRUPA DOCELOWA

Grupy wsparcia – mieszkańcy Tarnobrzega osoby z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, a także osoby z ich rodzin i otoczenia.