„Wsparcie blisko Ciebie” program prowadzony przez Fundację Effatha Nowe Otwarcie.

Wprowadzenie

Depresja jest chorobą, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Z uwagi na duże rozpowszechnienie w populacji jest częstym źródłem cierpienia zarówno dla pacjenta, jak i jego najbliższych. W ostatnich kilku latach narastające tempo zmian oraz niepewność jutra stanowią podstawę do wzrostu problemu medycznego jakim są różne zaburzenia psychiczne przebiegające z objawami depresyjnymi. Rzeczywistość pandemii powoduje, że oddalamy się jedni od drugich, co także może stanowić podstawę do rozwinięcia się zespołu depresyjnego. Jedną z metod leczenia mniej zaawansowanych klinicznie postaci depresji są grupy wsparcia.

Obecnie Polska jest państwem frontowym z uwagi na wojnę u naszych wschodnich sąsiadów. Dodatkowe poczucie zagrożenia, nieprzewidywalność wojennych działań powodują nasz lęk, który jest poważnym utrudnieniem w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Na pewno lepiej mierzyć się z nim razem.

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Cel

Bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym depresją, a także wsparcie osób z ich otoczenia.

Metody

Program promuje grupy wsparcia jako metodę stosowaną w leczeniu zaburzeń depresyjnych, stanowiącą skuteczną i bardzo ekonomiczną formę pomocy osobom w depresji, a także osobom z ich rodzin i otoczenia. W łagodnych epizodach depresyjnych może stanowić jedyną drogę wyjścia z choroby albo stanowić wspaniałe uzupełnienie innych metod leczenia.

Polega ona na spotkaniu osób połączonych wspólnym problemem i chęcią przezwyciężenia go. Daje możliwość do wymiany  informacji, szukania wspólnych rozwiązań, zwalczania bezradności, poczucia rozpaczy wobec choroby, odzyskiwania nadziei, własnej wartości, dzielenia się doświadczeniami, wzrostu świadomości na temat chorób psychicznych i potrzeb związanych z opieką nad chorującymi na nie, służy do przyjmowania i dzielenia się wsparciem.

Spotkania grup są zaplanowane na dwa razy w miesiącu, po dwie godziny lekcyjne i moderowane przez psychologa lub psychoterapeutę.

Skalowanie

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego przewidujemy możliwość pracy zdalnej z osobami zainteresowanymi tego rodzaju pomocą.

Zgłoszenia

Skontaktuj się z nami przez: