Jak pomagamy?

Fundacja ma na celu pomoc osobom doświadczającym problemów w sferze psychiki. Walczymy z wykluczeniem, stygmatyzacją, przełamujemy bariery i ograniczenia wynikające ze stereotypów chorób i zaburzeń psychicznych.

Ankieta

Aby pomagać musimy poznać Twoje potrzeby. Zapraszamy Cię do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej problemów zdrowia psychicznego.