Dzięki wsparciu firm i osób prywatnych Fundacja może realizować swoje cele statutowe. 
Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękujemy

Serdecznie dziękujemy Zakładom Metalowym DEZAMET S.A. za wsparcie finansowe realizacji projektu ,,Pokonać depresję.”

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. to firma wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od wielu lat specjalizuje się zwłaszcza w produkcji wojskowej. Asortyment produkcji na potrzeby obronności obejmuje przede wszystkim różne rodzaje amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej.
Dodatkowo firma świadczy usługi i sprzedaż w zakresie produkcji cywilnej i obróbki metali, a także posiada laboratorium pomiarowe i badawcze.