You are currently viewing 11 i 25 lutego następne spotkania grupy wsparcia
Photo by Hannah Busing on Unsplash

11 i 25 lutego następne spotkania grupy wsparcia

Za nami pierwsze spotkanie grupy wsparcia w bieżącym roku kalendarzowym. Na spotkania w lutym zapraszamy w soboty 11-tego i 25-tego o godzinie 10.00.

Dodaj komentarz