You are currently viewing Grupy Wsparcia – nowe perspektywy

Grupy Wsparcia – nowe perspektywy

Niedawno zakończyliśmy półroczny okres prowadzenia Grupy Wsparcia dla osób z zaburzeniami depresyjnymi w ramach Programu Wsparcie Blisko Ciebie. Kierując się uwagami prowadzącego grupę Moderatora, wynikami ankiety zamieszczonej na stronach Fundacji a także rozmowami z uczestnikami spotkań można uznać inicjatywę za udaną i potrzebną społecznie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ankietowanych osób a także wsłuchując się w potrzeby pacjentów i ich rodzin planujemy poszerzyć ten rodzaj pomocy i dotrzeć z nim do innych grup pacjentów. Już wkrótce poinformujemy Państwa o formule nowych grup a także o działaniach związanych z psychoedukacją odnośnie zaburzeń psychicznych czy metabolicznych.

Dodaj komentarz