You are currently viewing Otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Tarnobrzegu.

Otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Tarnobrzegu.

  • Post author:
  • Post category:Blog

W dniu dzisiejszym tj. 27 września 2021 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Tarnobrzegu. Oddział będzie funkcjonował w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. Oddział powstał dzięki lokalnej inicjatywie współpracy pomiędzy władzami powiatu tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg a także szpitala powiatowego w Nowej Dębie. Jest przewidziany na około 10 do 15 pacjentów i doskonale wypełnia ideę związaną z rozwojem struktur odpowiedzialnych za model środowiskowy opieki psychiatrycznej.

O doniesieniach medialnych na ten temat będziemy się starać pisać na łamach powyższego bloga.