You are currently viewing Za nami II spotkanie w ramach projektu ,,Pokonać depresję”

Za nami II spotkanie w ramach projektu ,,Pokonać depresję”

Dzisiaj tj. 08 stycznia 2022 roku miało miejsce drugie spotkanie w ramach prowadzonego przez FENO projektu ,,Pokonać depresję”. Tak jak podczas pierwszego spotkania przybyli goście poruszyli wiele ciekawych zagadnień związanych z leczeniem depresji oraz postępowaniem z osobą chorującą na nią. Podniesiono m.in. zagadnienia związane z zapotrzebowaniem na grupy wsparcia prowadzone online. W ramach naszych działań postaramy się wyjść temu pomysłowi naprzeciw.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za przybycie.

Jak zwykle zachęcamy Państwa do kontaktu z nami telefonicznie lub mailowo.

W najbliższym czasie przekażemy informację o ,,uruchomieniu” dyżurów w siedzibie Fundacji a także o nowych planowanych projektach.

Dodaj komentarz